گاهی لازمه برای قضاوت فاصله را کم کرد به جای دور ایستادن ومحکوم کردن کسانی که نزدیکند

یک جا نوشته بود اگر می خواهیم از نگهداری سگ لذت ببریم بایدبرای آموزش وتربیت سگ خود اهمیت زیادی قائل شویم.
دقیقا مثل بچه ها سگ ها با یک دنیا عشق وکنجکاوی ،اما بدون هیچ گونه رفتار پیش فرض(نسبت به قوانین هم زیستی درکنار انسان)پا به این دنیا می گذارند.تربیت وآموزش ،سگ را خوشحال می کند.بطور غریزی سگ ها،اجتماعی قانونمند را ترجیح میدهند.
در زمینه تربیت سگ دوست داشتم با آقای نکوئی یکی از مربیان خوب استان فارس صحبت هایی داشته باشم که به قرارزیراست:

چی شد که در این مسیر قرار گرفتید؟
اواخر سال 86 بود که سازمانی که در آن کار می کنم اعلام کردن یک دوره ی مربی گری سگ های جست وجو قرارست برگزار شود.از بین افرادی که اعلام آمادگی کردند سه نفر انتخاب شدکه یکی از آنها من بودم.به مدت 4 ماه به کشود ایتالیا رفتیم ودوره مربی گری را گذراندیم.
 
دید شما در خصوص سگ وبرخورد با آن قبل از ورود دراین زمینه کاری چی بود؟
قبل از این صاحب سگی نبودم اما همیشه در جایگاه نگهبان چه از گله وچه از خانه با آن مواجه بودم اما دید حرفه ای به توانایی سگ نداشتم.

برخورد اطرافیان در خصوص مربی گری شما چگونه بود؟وشما درمقابل رفتارهاشون چه تدابیری اندیشید؟
اوایل که به ایران آمدیم برخوردها متفاوت بود.گاهی بعضی ازهمکاران وافراد دیگر در زمان دست دادن با ما اکراه داشتند با توجه به مسئله شرعی وبهداشتی.
  ما در کنار کار عملیات خودمان تصمیم گرفتیم کارفرهنگی هم انجام بدیم به نظر من فرهنگ سازی عمل بسار مهمی در پیشرفت کارمان بود.
در این خصوص استفتایی از مراجع گرفتیم ودر دید عموم قرار دادیم .سی دی هایی با مزمون مسائل بهداشتی که انجام میشد با حضور اساتید دانشگاهی تهیه شد وکارهای بسیار دیگر.نتیجه این شدکه نگرانی این عزیزان برطرف شدتاجایی که عکس های یادگاری باسگ می گرفتند وخانواده یشان را برای بازدید می آوردند.واز طرفی به توانمندی سگ ها باور پیدا کردند.
در این زمینه ما ثابت کردیم کارما منافاتی با شرع ندارد ومی شود با رعایت مواردی خیلی ساده از توانمندی این مخلوق خداوند به نفع سلامت بشریت استفاده کرد بدون بروز مشکلی.ماسعی کردیم نقاط مبهم را کاملا از بین ببریم وتاحد زیاد موفق بودیم.

مشکلاتی که در این حرفه وجود دارد چی هست؟
اول از همه بیماری های مشترک که البته با واکسیناسیون واقدامات پیشگیرانه ای که وجود دارد براحتی قابل حل است.در این خصوص تا به الان  ما با مشکلی برنخوردیم.
در زمان تربیت سگ نگهبان یا همون سگ ضد تروریست ممکن است حوادثی از قبیل صدمه دیدن یک نفر توسط یک سگ پیش بیاد که البته این هم به صورت اتفاقی ودر یک لحظه  پیش می آید.
کلا کار بی خطر ومفرهی هست اگر به صورت حرفه ای کار بشه. در زمان تمرین باید دانست چه برخوردی باسگ ها داشته باشیم ولوازم مخصوص کار را هم به درستی استفاده کرد.با رعایت اصول خیلی کم پیش میاد مشکلی بروز کند.

کسانی که علاقه مند وارد شدن به این حرفه هستند جایی هست که به آنجا مراجعه کنند؟
اگرکسی بخواد وارد این کار بشه زمینه های زیادی هست تربیت سگ فقط یک بخش کار است.پانسیون سگ ها،بهداشت ودرمانشان،لوازم جانبی شان و تکثیروپرورش هرکدام  پروسه ای مجزاست ونیاز به تخصص دارد.
متاسفانه در ایران مرجع مناسبی برای مراجعه علاقه مندان این حرفه نیست.بیشتر سازمان های دولتی با اعزام چند نفر از پرسونل به کشور های صاحب نام در امر تربیت سگ های کار مبادرت به این عمل می کنند که البته به این افراد مربی سگ گفته نمی شود درواقع این عزیزان کاربر سگ هستندیا همان هندلر،یعنی کسی که می تواند از سگ آموزش دیده استفاده کند ونه اینکه تربیتش کند.


با تشکراز آقای نکوئی.